عکس/ اگر سپاه نبود

جنوب نیوز: اقدام خصمانه اروپایی‌ها با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی موجب واکنش‌ها و انتقادهای بسیار شدیدی شده است.