عکس/ لباس عجیب در نمایش مد!


جنوب نیوز: لباس عجیب در نمایش مد!
لباس عجیب در نمایش مد! (عکس)

منبع: عصر ایران