عکس/ مهر مادری در حیات‌وحش

جنوب نیوز: توله شیری که در حیات وحش آفریقا مادرش را در آغوش گرفته است./عکس: National Geographic