در راستای یک سفر
جلسه مشورتی آیت الله رئیسی با آقایان ولایتی، لاریجانی، خرازی و جلیلی
رئیسی نمایه

به گزارش جنوب نیوز؛ اخیرا به دعوت آیت الله رئیسی جلسه ای با حضور آقایان علی لاریجانی، کمال خرازی، سعید جلیلی و علی اکبر ولایتی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده است.

موضوع این جلسه، سفر آتی رئیس جمهور کشورمان به روسیه بوده است تا نقطه نظرات مشورتی حاضران پیرامون سفر رئیسی به روسیه دریافت شود.