زمانی مرغ کیلویی ۱۴۵ریال بود!

جنوب نیوز: زمانی مرغ کیلویی ۱۴۵ریال بود ولی دلال‌ها باز هم دست از سر بازار بر نمی‌داشتند؛ امروز حدود ۳۰۰۰۰۰ریال است و باز هم تقصیر را گردن دلال می‌اندازند.

کیهان ۱۲ مهر ۱۳۵۷  

زمانی مرغ کیلویی ۱۴۵ریال بود!

منبع: برترین ها