با تایید هیات وزیران
استاندار بوشهر منصوب شد
به گزارش جنوب نیوز، هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری به استاندار منتخب استان بوشهر رأی اعتماد داده است.

بر اساس این گزارش، در این جلسه اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی محمدزاده به وی به عنوان استاندار بوشهر رأی اعتماد دادند.

محمدزاده ریاست گروه مدیریت و فرماندهی مرکز راهبردی سپاه پاسداران و یکی از نیروهای انقلابی و توانمند استان بوشهر است که در مدیریت های مختلف توانسته کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارد.