عکس/ زندگی در انگلیس مختل شد
جنوب نیوز: در پی موارد ابتلای ویروس جدید کرونا در انگلیس مقررات قرنطینه در این کشور اعمال شده است.