رمز زمین زدن پروژه‌ها در دولت روحانی
به گزارش جنوب نیوز، یک کاربر فضای مجازی در واکنش به استعفای مدیران نظام سلامت در توییتر نوشت: چند تا از مدیران وزارت بهداشت تو این وضعیت اسفناک کرونا به بهونه اعتراض به قبول کردن داروی های گیاهی استعفا دادن و پشت وزیر بهداشت رو خالی کردن

استعفا در دولت روحانی، رمز زمین زدن پروژه هاست.