توییت جهانپور پس از استعفای معاون تحقیقات وزارت بهداشت
به گزارش جنوب نیوز ، کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت پس از انتشار خبر استعفای رضا ملک زاده معاون تحقیقات این وزارت در توییتی نوشت: نوآوری، علم و فناوری، طب سنتی و مکمل، سلامت، مقابله مبتنی بر شواهد با کرونا، جملگی میان دولبه مقراض افراط و تفریط، نفی و انکار، خصلت ها و منیت ها گرفتار است

اما بر سبیل اعتدال می مانیم و به یکسو کشانده نخواهیم شد

در طریقت ما کافریست رنجیدن!