ادعا دختر ترامپ درباره واکسن ضد کرونا مدرنا

به گزارش جنوب نیوز، ایوانکا ضمن ستودن کمپانی طی توییتی به پدر خود در این زمینه تبریک گفت و سعی کرد این دستاورد تاریخی را به نام او تمام کند.

واکسن سازی مدرنا اعلام کرد واکسن ضد کرونایی که ساخته تا 94.5 درصد موثر بوده و بهتر از واکسن ساخت فایزر است.