تصاویر/ طرح برخورد با اصناف متخلف در اهواز
جنوب نیوز:طرح برخورد با اصناف متخلف در سطح کلانشهر اهواز به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، باتوجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز شد.