عکس/ اقدام زیبای نیروی انتظامی در میدان ولیعصر(عج)
جنوب نیوز: پرسنل نیروی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده فاتب همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی در میدان ولیعصر(عج) تهران به مردم ماسک و گل اهدا نمودند.
ا
ا