خرید کالای ایرانی با سهمیه بنزین

به گزارش جنوب نیوز، مالک شریعتی نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

در طرح جدید سهمیه ای متناسب با پیمایش به خودروهای حمل و نقل عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص خواهد یافت.
اگر کسی سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه های بانکی، قابل واگذاری به غیر است یا در پایان هر ماه از طریق کارت بانکی کالای ایرانی خرید نماید.