عکس/ نیروهای پلیس به معترضان آمریکایی پیوستند

جنوب نیوز: در کانزاس سیتی برخی نیروهای پلیس به جمعیت معترض پیوستند.