عکس/ وضعیت آرایشگرهای ووهان بعد از قرنطینه

جنوب نیوز: ساکنان شهر ووهان در چین پس از دو ماه قرنطینه نزد آرایشگر رفتند.