آزادی محسن افشانی بعد از ۶ ماه حبس
به گزارش «جنوب نیوز» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ با درخواست اعاده دادرسی محسن افشانی به دیوان عالی کشور، این دیوان دستور توقف اجرای حکم یکسال حبس وی را صادر کرد؛ بنابراین با تصمیم قاضی محمد ناصری صالح آباد رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، افشانی تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده از زندان آزاد شد تا پرونده وی مجدد در دادگاه هم عرض بررسی و رای جدید برای او صادر شود.

 			 				 					آزادی محسن افشانی بعد از ۶ ماه حبس

محسن افشانی ۶ ماه از مدت یکسال حبس خود را در زندان بزرگ تهران گذرانده است.