عکس/ خسارت سیل در مازندران

جنوب نیوز: بر اثر سیلاب به ۴ روستای تیله نو، ولمازو، لمراسک و خورشید کلا شهرستان گلوگاه بیشترین خسارت وارد شد،۳ واحد مسکونی ساخته شده با خشت خام تخریب شد و یک خانم حدود ۶۰ تا ۷۰ ساله نیز مفقود شده است.