تفاوت تکنیکی خودروسازان ایرانی و خارجی
به گزارش جنوب نیوز، یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره پیشرفت خودروسازان خارجی و خودروسازان داخلی نوشت: