عکس/ حضور پزشکان بسیجی در مناطق محروم خوزستان

جنوب نیوز: یک اکیپ از بسیجیان پزشکی خوزستان به مناطق محروم و کم برخوردار شهرستان گتوند رفتند و به روستائیان خدمات پزشکی به طور رایگان ارائه دادند.