عکس/ خسارت طوفان نستور در آمریکا ‎

جنوب نیوز: طوفان گرمسیری نستور جنوب شرق آمریکا را درنوردید.