اوضاع مناطق جنوبی عراق در مسیر اربعین
به گزارش جنوب نیوز، یک فعال رسانه ای در توییتر مشاهدات عینی خود از اوضاع مناطق جنوبی عراق که در مسیراربعین هستند را شرح داد.