عکس/ سقوط F۱۶ آمریکا در جنوب آلمان
جنوب نیوز: خبرگزاری اشپیگل آلمان از سقوط یک فروند جنگنده اف ۱۶ آمریکا در منطقه غیرمسکونی در جنوب آلمان خبر داد.