تصویری زیبا از خروش زائران اربعین

جنوب نیوز: تصویری زیبا از جمعیت انبوه زائران اربعین حسینی در مسیر نجف-کربلا در سال1397.