ماجرای حضور کاپیتان سابق تیم ملی در بوشهر چیست؟!
به گزارش «جنوب نیوز»؛ در پی حضور این بازیکن و کاپیتان سابق تیم ملی ایران شایعاتی مبنی بر حضور او در فوتبال بوشهر مطرح شد که بنظر نمی رسد واقعیت داشته باشد.افراد مختلفی این بازیکن ارمنی را در حوالی گمرک بوشهر دیده اند و همین باعث بروز شایعات زیادی گردیده است!

https://ptfbu.com/Lianidea-files/news/ttttttttttttttttttttt-6.jpg

تیموریان سالها در تیمهای مختلف فوتبال ایران بازی کرد و آخرین تیم باشگاهی او ماشین سازی تبریز بود که دیگر او را در مستطیل سبز ندیدیم!

گویا آندو برای امور کاری و تجاری خود پیگیری هایی داشته که شخصا وارد بوشهر شده است تا به حل امورات شخصی اش بپردازد.
منبع:فوتبال بوشهر