مشکل هر ساله عراق! +عکس
به گزارش جنوب نیوز، صفحه اینستاگرام لبنان ایران در جدیدترین پست خود درباره اعتراضات این روزهای عراق نوشت:

مشکل آمریکا و مهره هاشون در عراق که احساسات مردم رو تحریک و از اونها سواستفاده می کنند، فساد و ظلم نیست، مشکلشان حسین است، بزرگترین مبارز با فساد و ظلم.

اگر قرار باشد امام حسین را مردم دنیا بشناسند، دیگر سردمداران امریکا و دیگر طاغوت ها در دنیا جایی نخواهند داشت.

مشکل اربعین است و بزرگترین واقعه بی نظیر بشری که هیچ دولتی توان تنظیم آن را ندارد.

البته سخن ما به معنای نبود مشکل و فساد در عراق نیست. ولی شعله ور شدن اعتراضات را گردن دشمن می دانیم.