عکس/ کاشانی در میان ستاره‌های پرسپولیس
جنوب نیوز: تصویری از مرحوم جعفر کاشانی در میان ستاره های تیم فوتبال پرسپولیس در سال 1351 را مشاهده می کنید.