عکس/ بازیگوشی راکون کار دستش داد

جنوب نیوز: یک راکون در هنگام جستجو برای غذا بود که به این شکل در جنگل های (ساسکاچوان) کانادا گرفتار شد./عکس: Jason Bantle