تصاویر هوایی از روز عاشورا در کربلا
جنوب نیوز:تصاویر هوایی زیبا از روز عاشورا در کربلا که مملو از زائران حسینی می‌باشد.