عکس/ زابلی‌ها در صف آب شُرب!

جنوب نیوز: با توجه به تغییر مزه آب شرب در زابل متقاضیان جهت تهیه آب شرب سالم در تصفیه‌های خانه‌های سطح شهر افزایش یافتند.