عکس/ وانت جدید فورد
جنوب نیوز: خودروساز آمریکایی فورد اولین تصاویر از محصول پیکاب جدید خود (Ford Ranger _ 2020) را منتشر کرد.