عکس/ نمای نزدیک از چشم عقاب

جنوب نیوز: این تصویر دیدنی توسط عکاس Joseph Molotsky در واشنگتن به ثبت رسیده است.