تصاویر/ نشست هم‌اندیشی اساتید بوشهری دانشگاههای پایتخت
به گزارش «جنوب نیوز»؛ این نشست در راستای اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور، بوشهر بعنوان پایلوت و اولین استان است که در حال تدوین و روندتصویب آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی می باشد.