مهمترین ایراد استانی شدن انتخابات مجلس
به گزارش جنوب نیوز، احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: در این مصوبه، استانی، تناسبی و حزبی شدن انتخابات در هم تنیده شده که باعث سردرگمی کاندیداها و همچنین افرادی که می‌خواهند رأی بدهند می‌شود.

وی افزود: طبق این طرح، کاندیدایی که ۱۵ درصد آرای حوزه فرعی را به دست بیاورد آرای این کاندیدا در سطح استان شمارش می‌شود و هر شخصی که بالاترین رأی را در استان داشته باشد وارد پارلمان می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اگر کاندیدایی در حوزه انتخابیه فرعی ۴۰ درصد آرا را به دست بیاورد و رقیب دیگر که ۱۵ درصد آرا را در حوزه فرعی به دست آورده اما در سطح استان آرای بیشتری را کسب کرده، این شخص تقدم پیدا کرده و وارد مجلس می شود.

علیرضا بیگی تصریح کرد: این شیوه باعث می شود که شخصی که در حزوه انتخابیه فرعی مورد اعتماد مردم بوده و درصد بالاتری از آرا به دست آورده وارد مجلس نشود که همین مسئله باعث نارضایتی مردم و کاهش مشارکت می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس با ابراز اینکه در مصوبه مجلس به روی احزاب تکیه شده اما در کشور احزاب قوی شناسنامه‌دار وجود ندارد که بتوان از طریق آن انتخابات را دنبال کرد، اظهار داشت: با توجه به فقدان سازوکارهای حزبی در کشور احزاب نمی‌توانند نقش ایفا کنند؛ در نتیجه قطعاً پشتوانه‌های پولی و قدرت جایگزین احزاب می‌شوند که حمایت‌های مالی کاندیداها را در صندلی‌های مجلس خواهد نشاند.

منبع: تسنیم