توضیح سازمان سینمایی درباره توقف اکران فیلم «رحمان 1400»

توضیح سازمان سینمایی درباره توقف اکران  «رحمان ۱۴۰۰»اکران فیلم سینمایی «رحمان 1400» متوقف شد.

به گزارش جنوب نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، بر اساس گزارش‌های رسیده به اداره کل سینمای حرفه‌ای معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و بررسی بازرسان این اداره کل، تخلف فیلم «رحمان ۱۴۰۰» مبنی بر عدم حذف کامل برخی از صحنه‌های اعلامی از سوی شورای پروانه نمایش در برخی از سینماها محرز شد و با عنایت به مفاد ماده ۱۸ آئین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم از ادامه اکران این فیلم جلوگیری بعمل آمد.