تصاویر هوایی از مناطق سیل زده خوزستان

جنوب نیوز: بارندگی های شدید هفته های اخیر موجب افزایش آب پشت سدهای خوزستان و باز شدن اضطراری دریچه ها شد و بدنبال آن سیلاب در برخی نقاط خوزستان جاری شده است.