عکس/ شرکت مردم هند در انتخابات‎

جنوب نیوز: حدود ۹۰۰ میلیون واجد شرایط شرکت در انتخابات در هند قرار است طی ۳۹ روز آرا خود را به صندوق‌های رأی بریزند.