عکس/ چاق‌ترین پسر جهان
به گزارش جنوب نیوز، او ۱۰۶ کیلوگرم وزن کم کرده و هم اکنون ۸۵.۸ کیلوگرم وزن دارد و قادر است به مدرسه برود.