زمان پرداخت اولین یارانه نقدی ۹۸
به گزارش جنوب نیوز، اولین یارانه نقدی امسال ۲۶ فروردین ماه پرداخت خواهد شد.

مبلغ این یارانه همچون گذشته ۴۵,۵۰۰ تومان است.
منبع: مهر