تصاویر/ حرکات دلهره آور بر فراز اهرام ثلاثه!
به گزارش جنوب نیوز و به نقل از فرارو، گِرِگ کویزر و دوستش کارین جولی پس از پریدن از یک هواپیما در آسمان مصر حرکات نمایشی انجام دادند.

یکی از این حرکات نمایشی این زن و مرد ایستادن روی یکدیگر در آسمان بود. کارین به صورت یک تخته موج سواری شد و گرگ روی او ایستاد.

آنها این حرکات مهیج را در حالی که در ارتفاع 5000 متری از اهرام ثلاثه قرار داشتند انجام دادند.

مدت زمانی که آنها در آسمان بودند یک دقیقه طول کشیده و سپس در کنار اهرام مصر فرود آمدند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)