تصاویر/ فرار از دست ارواح سرگردان!
به گزارش جنوب نیوز، این مراسم که وودو نام دارد توسط افرادی از جامعه Egungun انجام می شود و آنها با لباس هایی پر زرق و برق که سرتاپای آنها را می پوشاند ظاهر می شوند.

ارواح زنده شروع به رقص و در آوردن صداهای مختلف می کنند و به سوی مردم حرکت می کنند. مردم محلی معتقدند که اگر کسی توسط ارواح لمس شود او نفرین خواهد شد.

ارواح سرگردان مدعی هستند که با عالم مردگان در ارتباط بوده و با صدای بلند و وحشتناکی صحبت می کنند.

هر روح سرگردان خود را در لباس های سنتی مخصوص پوشانده به صورتی که چهره اش دیده نمی شود و در کنار خود محافظی دارد تا پل ارتباطی اش با مردم باشد.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)