تصاویر/ تمرینات طاقت فرسای امیر علی اکبری
جنوب نیوز: "امیر علی اکبری" رزمی کار کشورمان بعد از یه دوره مصدومیت این روز‌ها مشغول آمادگی برای حضور بیشتر در میادین بین المللی است.

منبع: میزان