روزنامه کیهان به واعظی: به بنی‌صدر هم دفتر بدهید
به گزارش جنوب نیوز، از محمود واعظی سؤال شده بود‌: «طبق قانون این وظیفه دولت‌هاست که برای رؤسای جمهور پیشین، محلی را در نظر بگیرد. دولت در این‌باره چه اقدامی می‌کند؟» رییس دفتر رییس جمهوری هم به پرسش «ایلنا» این گونه پاسخ داده است: «بله، این وظیفۀ ماست. با بنده هم در این مورد صحبت شده است وبه آقای انصاری هم گفتم حتما طبق قانون این کار را انجام خواهیم داد.»


این گفت و گو پس از آن انجام شد که اختلاف حقوقی بنیاد مستضعفان با دفتر نشر آثار امام به تخلیۀ ساختمان یاسر و محل استقرار سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین انجامید؛ روندی که از مدتی پیش آغاز شده بود و تصور می شد  محمد سعیدی‌کیا رییس بنیاد که خود وزیر دولت اول خاتمی بوده می‌تواند قضیه را حل کند اما دست آخر ساختمان تخلیه شد و در اختیار بنیاد قرار گرفت.

روزنامۀ کیهان اما در عین طرح این احتمال که وعدۀ واعظی صادقانه نباشد و از آن به «بازی روحانی با خاتمی » و «سر دواندن اصلاح‌طلبان» تعبیر کرده نوشته است:

«باید به سیاسی‌کارانی مثل واعظی تذکر و توجه داد که تکلیف قانونی برای در اختیار گذاشتن دفتر در خدمت رؤسای دولت‌های قبلی شامل عناصر فتنه‌گر، برانداز و یاغی نمی‌شود وگرنه باید به بنی‌صدر خائن [اولین رییس جمهوری ایران و در حال حاضر ساکن پاریس] هم دفتر کار بدهند!»