تصاویر/ بلعیده شدن‌ جاده‌ها در دبی
فرصت تماشای نبرد طبیعت با انسان برای اغلب افراد زیاد پیش نمی‌آید اما ساکنان دبی و ابوظبی این نبرد را بارها دیده‌اند.

تصاویر هوایی ایرنوئس هروک، عکاس استرالیایی، از خیابان‌ها و جاده‌های دبی و ابوظبی نشان می‌دهد که شن‌های روان چطور می‌توانند به آرامی و به طور غیر قابل پیشگیری، نشانه‌های تمدن انسانی را ببلعند و مناظری آخرالزمانی خلق نمایند.