عکس/ سرداران سپاه در مراسم حج
https://cdn.mashreghnews.ir/d/2017/12/04/4/2127480.jpg