مناظره نگاه یک؛|شریعتمداری: آیا توبیخ دائم از طرف آمریکایی‌ها عزت است؟؛ فیش‌های نجومی دست‌برد چوپانان به اموال عمومی بود/ خرازی: دولت کنونی وارث دولتی پر از فساد اداری بود

مناظره نگاه یک؛|شریعتمداری: آیا توبیخ دائم از طرف آمریکایی‌ها عزت است؟؛ فیش‌های نجومی دست‌برد چوپانان به اموال عمومی بود/ خرازی: دولت کنونی وارث دولتی پر از فساد اداری بود

به گزارش جنوب نیوز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در برنامه نگاه یک به بررسی عملکرد آمریکا در قبل و بعد از برجام و همچنین بدعهدیهای آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئله فیشهای حقوقی پرداخت و در ابتدای این برنامه روز خبرنگار و هفته کرامت را تبریک گفت.

وی گفت: معمولا کسی که در کار رسانه و مطبوعات است، به طور طبیعی در عرصه سیاسی نیز ورود دارد و این دو از هم قابل تفکیک نیستند.

http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/5/17/1784480_136.jpg

شریعتمداری درباره اینکه آیا اصحاب رسانه از احترام لازم در بین صاحبان قدرت برخوردارند؟ گفت: کار خبر و خبرنگاری از آنکه گزارش واقعیات هستند و نوعی خدمات است در برخی مواقع با چالشهایی روبرو میشوند، خبرنگار باید شجاع باشد و جسارت کار داشته باشد.

وی اضافه کرد: خبرنگاری با پشت کولر نشستن و لم دادن همراه نیست، خبرنگار باید وارد معرکه شود. مثلا در مورد حقوقهای نجومی ما وارد موضوع شدیم یعنی اسنادی را به دست آوردیم که این اسناد سخت به دست آمد و بسیاری دنبال این بودند این اسناد از کجا بیرون رفته است. مسئولی که پشت تریبون میآید و در مصاحبهای از رسانههایی که فیشهای نجومی را مطرح کردند در پشت صحنه دنبال این هستند که چه کسی این فیشها را لو داده است.

این فعال رسانهای ادامه داد: این طبیعت کار است. مهم این است که شما کارتان را درست انجام داده باشید و از دایره حق بیرون نرفته باشید، برای مردم واقعا کار کرده باشید، واقعیات را وارونه و غیرواقعی تفسیر نکرده باشید. اگر قرار باشد کار خبرنگار چنین باشد طبیعتا با چالشهایی مواجه خواهد بود.

وی افزود: یک روزنامه و نشریه در فضای مجازی وقتی یک رسانه به معنی عام خود به جای پرداختن به مسائل اصلی، حاشیه سازی میکند و اذهان را از مسائل اصلی منحرف میکند یا خدای ناخواسته برای برخی جریانات کار جاده سازی انجام میدهد، طبیعی است که این افراد آنگونه که باید مورد احترام نیستند، ولی این جایگاه معتبر و خوبی است.

به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان اگر رسانه مطلوبی باشید باید از مطلوبیت خود شواهدی را ارائه دهید.

شریعتمداری درباره اخلاق رسانهای گفت: اخلاق رسانهای چیزی بیرون از اخلاق به مفهوم واقعی و مفهومی که در جامعه است و تعریفی که براساس مبانی اسلامی است نیست.

وی گفت: بسیاری از رسانهها به فیشهای حقوقی نپرداختند و بالعکس از آن دفاع کردند. دیوار حاشا برای روزنامهنگار بلند نیست چون همه آنچه میگوید مضبوط و ثبت شده است. وقتی فیشهای حقوقی را مطرح و تصویر آن را منتشر کردیم بسیاری از این رسانهها به حمایت از دولت به ما حمله کردند و گفتند این شکل قانونی دارد با دولت مخالفت میکنید این افراد اگر کارآفرین هستند و اگر از کار کنار بروند در حوزهای که کار میکنند ثلمهای ایجاد میشود.

شریعتمداری درباره سه هزار میلیارد تومان نیز گفت: آنها دزد بودند کار دزد دزدی است. آنها گرگ بودند کار گرگ مشخص است. ولی صاحبان فیشهای حقوقی چوپان بودند از آنها انتظار نمیرفت به اموال عمومی دست درازی کنند. ما قبل از همه به مسئله سه هزار میلیارد تومان پرداختیم حتی به نام بانک تات پرداختیم.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: مسئله فیشهای حقوقی فقط مسئله مبالغی که این آقایان به غارت بردند نیست مسئلهای فراتر از این است.

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: این افراد شایستگی ندارند در چنین جایگاهی حضور داشته باشند.

شریعتمداری: آیا توبیخ دائم از طرف آمریکاییها عزت است؟؛ فیشهای نجومی دستبرد چوپانان به اموال عمومی بود/ خرازی: برجام مدینه فاضله نبود، اگر روال و رویه بشود خیانت به کشور است 

وی خطاب به خرازی گفت: روزنامهنگار سندش با خودش است و نمیتواند حاشا کند. احمدینژاد دولتی است که شما انگشت کوچک آن هم نمیشوید. آن زمانی که ما انتقاد کردیم تعجب میکنم شما در ایران نبودید بنده را به این خاطر دو بار دادگاه بردند. اتفاقا آن موقعی که ما انتقاد میکردیم، شماها و دوستانتان به به و چهچه میکردند.

شریعتمداری افزود: از اول ما دادگاه رفتیم و گفتیم چرا آقای فلانی را به کار گرفتی و در کیش فلان هتل را ساختی. یا شما در ایران نبودید یا روزنامهها را نخواندید.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ما به آقای روحانی و معاون اول ایشان احترام میگذاریم. آیا تا به حال با این نجومیها برخورد کردند؟ آقای نوبخت روز اول میگوید من به خاطر این حقوق کلانی که آقای فلان گرفته که گفتند اسم نبرید، من از مردم عذرخواهی میکنم چند روز بعد میگوید ایشان ذخیره نظام و بزرگترین امانتدار هستند.

وی گفت: برخی نزدیکان آقایی که اسم بردید باید با آن برخورد میشد.

شریعتمداری اضافه کرد: اینکه گفتید هفتصد هشتصد میلیارد. من از شما تعجب میکنم. منظور شما درآمدهای نفتی دو دولت است. از شما تعجب میکنم این حرف را اگر عوام بزند مهم نیست، ولی از شما بعید است.

وی افزود: سازمان برنامه را منحل کردند به جای خود بروید بررسی کنید. خزانه دولت که دخل بقالی نیست که بقالی دست کند در دخلش و بگوید هوشنگ برو دو دست چلوکباب بیاور. این همه در آن مدت خدمات عمرانی که در کشور شد، چرا اینها را نمیبینید. بعدا چه شده است؟ هیچ اتفاقی.

شریعتمداری افزود: من سند میدهم آقای خرازی هم سند بدهند.

وی در پاسخ به اظهارات خرازی گفت: آنها که به زندان افتادند، وطن فروشی کردند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان عنوان کرد: خواهشم این است که آقای خرازی سند بیاورند.

شریعتمداری درباره برخورد گفت: زمانی که رئیس جمهور به آقای جهانگیری نامه نوشت نامه را منعکس کرده و تقدیر کردیم که این اقدام شایسته صورت پذیرفته و امیدوار بودیم بقیه با رئیس جمهور همراهی کنند. بعد فیشی منتشر شد که یکی از این آقایان مبلغ صدها میلیارد تومانی را پاداش غیر موجه گرفته است. اسم نمیبرم.

وی افزود: فلان آقا را اول برکنار میکنند بعد میشود عضو هیأت مدیره شرکتی که از آن برکنار شده است. اینها پاسخ میخواهد.

این فعال رسانهای افزود: هم مردم و بقیه منتظریم چنین اقداماتی صورت بپذیرد. دولت نهم که سر کار آمده بود تا چند ماهی بحث را مطرح میکرد، فلان مشکل برای دولت قبل است یکی از آقایان گفت این کار نهایتا شش ماه بعد از شش ماه نهایتا خودت چه کار میکنی.

وی گفت: دولت قبل بروید بگیرد بگویید اگر فیشهای حقوقی دارید ما میزنیم اگر میخواهید رد گم کنید یک چیز دیگر است. معتقدم دو دو تا چهار تا به صورت مستند به آن بپردازیم. اگر خدمات دولت قبلی است بپردازیم.

به گزارش فارس، شریعتمداری درباره برجام گفت: سال ۸۲ که البرادعی آمد گفته بودیم ما باید از ان پی تی خارج شویم و پیش بینی کرده بودیم که پرونده ما را به شورای امنیت میبرند.

وی افزود: روحانی گفت آقای جک استروا به پشت من زد گفت این چه امتیازی است مجلس ششم یک طرح سه فوریتی داده که دولت را ملزم کند به اجرای پروتکل. در همان مجلس ششم یکی از آقایان نماینده آمد پشت تریبون در حالی که آمریکاییها آن زمان به شدت ما را تحت فشار قرار داده بودند که دنبال تولید سلاح هستهای است. ایشان پشت تریبون آمد و گفت ما ۱۹ سال به دنیا دروغ گفتیم، آقای کروبی به آن گفت چرا تو حرف اسرائیل را میزنی؟

شریعتمداری با اشاره به تیتر روزنامهها در روز اجرای برجام عنوان کرد: اینها فضاسازی میکنند. ما هم فضاسازی میکنیم.

وی در پاسخ به خرازی که گفت شما موافق تحریم بودید، گفت: کدام کاسب تحریم است که اصرار کند تحریمها حذف شود. آدم باید چیزی بگوید که جایگاهی داشته باشد. معتقدم برجام برای ما چیزی نداشت، تنها دستاورد برجام که میتوان به آن تکیه کرد این است که برای عدهای که فکر میکردند و آمریکا را کدخدا میدانستند، به همه ملت نشان داد آمریکا قابل اعتماد نیست.

مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطرنشان کرد: الان راکتور اراک را بتن ریختیم. یا میگویند اورانیوم سه و هفت دهم درصد را میدهیم کیک زرد را میگیریم. کیک زرد فلوئور اورانیوم است که بگیریم به هگزا فلوئور اورانیوم تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هیچ یک از تحریمها برداشته نشده است. تحریمهای بانکی سر جایش است. تحریمهای دیگری که آمریکایی ها قول دادند برنداشتند. این تفاوتها را ببینید. مردم میبینند.

شریعتمداری افزود: سوئیفت باز است ولی پذیرفته نمیشود. بانک مربوطه قبول نمیکند و هیچ ال سی باز نمیشود. آقای روحانی روز اول برجام گفت هزار ال سی گشایش یافت ما تعجب کردیم روز یکشنبه بود بعدا اصلاح کردند گفتند قرار بوده هزار ال سی گشایش یابد. دو بانک یکی در آلمان و یکی ایتالیا با ما کار میکنند.

وی افزود: ما هیچ چیز به دست نیاوردیم.

این فعال رسانهای با اشاره به اظهارات روحانی درباره لغو تمام تحریمهای اقتصادی، مالی و ... حتی تحریم تسلیحاتی کنار گذاشته میشود، گفت: هیچ کدام از این تحریمها لغو نشده است. آقای سیف رفت آمریکا گفت تقریبا دستاورد برجام هیچ بود من میگویم تحقیقا هیچ بود.

این کارشناس مسائل سیاسی درباره دستاوردهای برجام عنوان کرد: میگویند از دستاوردهای برجام این است که ما آب سنگین میفروشیم، ما را مجبور کردند آب سنگین بفروشیم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطرنشان کرد: اینکه اتفاقات مهمی افتاده است، ملاک نیست، سند ارائه دهند.

شریعتمداری دوباره عنوان کرد: آقای خرازی باید برای مطالبی که گفتند سندی ارائه دهند.

وی درباره صادرات نفت گفت: پول نفتی که ما صادر میکنیم برنمیگردد میماند آنجا و جزو اموال بلوکه شده است تا یک روزی برگردد. حتی برای دانشجویان پول را به صورت اسکناس میبریم.

این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: ۱۲۲۹ قطعنامه تحریمی بود.

وی افزود: در خصوص اینکه قطعنامهها موهبت الهی است را ما نگفتیم امام گفتند و این دوره حضرت آقا گفتند.

شریعتمداری گفت: چه کسی میگوید ما با آی آر هشت کار میکنیم؟ شما به تحقیق و توسعه اشاره کردید گاز نجیب چیست به جای آن آب هویج میگرفتیم.

وی همچنین عنوان کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شش قطعنامه قبلی را تجمیع کرده است.

وی در پاسخ به صحبت خرازی که گفت شما کشور را به اینجا کشاندید، گفت: کشور را من به اینجا نکشاندم آنهایی که آمدند وطن را بفروشند به اینجا کشاندند

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: کسی که میگوید ظرفیت تولید ما در حد آبگوشت بزباش است.

وی به خرازی گفت: نمیشود شما از این طرف حمایت میکنید و زمانی موقع پاسخگویی است میگویید به من ربطی ندارد.

وی خطاب به خرازی پرسید: آیا این برای ما عزت است که آمریکاییها دائم را توبیخ و تحقیر کنند. درباره تحریم ویزا چه میگویید؟

شریعتمداری در پاسخ به خرازی افزود: باز سؤالم این است که چرا الان ترامپ و کلینتون باید از برجام ناراحت باشند؟ مگر آنها چیزی به دست نیاوردند. اوباما میگوید ما با غلاف اسلحه برنامه هستهای ایران را متوقف کردیم. خانم کلینتون میگوید ما بدون شلیک یک گلوله موفق شدیم برنامه هستهای ایران را متوقف کنیم.

مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود: کلینتون اینگونه میگوید و اینها سند است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: آمریکاییها سال ۲۰۱۱  اعلام کردند ما وارد جنگ نیابتی نمیشویم. واشنگتن پست ۲۰۰۹ اعلام کرد ما عراق را به یاران امام خمینی سپردیم. سعود الفیصل به آمریکاییها میگوید شما عراق را در سینی طلا به ایران تحویل دادید.

 شریعتمداری: صاحبان فیشهای حقوقی چوپان بودند و انتظار دستدرازی به اموال عمومی نمیرفت/ خرازی: اگر برجام روال و رویه بشود، خیانت به کشور است
 
 خرازی: اگر برجام روال و رویه بشود، خیانت به کشور است/دولت کنونی وارث دولتی پر از فساد اداری بود
 
سید محمدصادق خرازی رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان و سفیر اسبق ایران در پاریس در برنامه نگاه یک به بررسی عملکرد آمریکا در قبل و بعد برجام و همچنین بدعهدیهای آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی در ابتدای این برنامه روز خبرنگار را تبریک گفت و افزود: من از خبر به سیاست رفتم و از سیاست دوباره به خبر بازگشتم و امروز هم در سیاست و هم در عرصه خبر هستم و به این موضوع افتخار میکنم.

این فعال رسانهای در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه فعلی خبرنگاران در جامعه گفت: بیشترین زجر و تحمل را یک گزارشگر و خبرنگار میکشد، اگر خبرش خوب باشد یک طرف قضیه مجبور است دلخور شود و اگر خبر جانبدارانه باشد مردم نمیپسندند.

وی با بیان اینکه خبرنگار نیازمند آزادی است، یادآور شد: البته آزادی با چارچوبهایی که در قانون دیده شده است.

خرازی اضافه کرد: نکته دیگری که مهم است این است که رسانههای مجازی شرایط جدیدی را آفریدهاند. هر چه ما دست رسانهها را بازتر بگذاریم، رسانهها نفوذشان در مردم بیشتر میشود و خبرنگاران هم شجاعتشان برای خبررسانی بیشتر میشود.

وی جایگاه فعلی خبرنگاران را مناسب ندانست و عنوان کرد: معمولا یکی از پایینترین حقوقها برای خبرنگاران در نظر گرفته میشود و در خیلی از کشورهای دنیا سال بازنشستگی برای خبرنگاران با کارمندان متفاوت است به دلیل فشار کاری که به آنها وارد میآید، در برخی از کشورها بعد از 15 یا 18 سال بازنشسته میشوند.

مدیر سایت دیپلماسی ایرانی ادامه داد: در تماسهایی که با خبرنگاران در سطوح مختلف دارم هیچ کدام از وضع زندگی و شغلی خود علیرغم علاقهای که به کار خود دارند راضی نیستند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چارچوبهای آزادی بیان امنیت را مهمترین موضوع در کار خبرنگار دانست و افزود: اگر خبرنگار در کار خود امنیت نداشته باشد، دچار مشکل میشود. تغییر خط قرمزها در رسانههای مختلف و همچنین تغییر خط قرمزها با تغییر دولتهای از جمله مشکلات است.
خرازی گفت: همان موضوع حقوقها چرا در دولت قبل مطرح نشد این نشان میدهد که خبرنگاران در آن مقطع احساس امنیت نمیکردند که این موضوع را بیان کنند
اگر قرار باشد که خط قرمزها برحسب زمان یا مکان تغییر کند ما اشتباه بزرگی را در تنویر افکار عمومی مواجه شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: عدالت ابزار تقوی است. تقوی بدون عدالت مفهوم پیدا نمیکند. بسیاری از مفاسد مالی وجود داشت. هفتصد هشتصد میلیارد دلار پول مردم به غارت رفت. به عنوان سرمایهگذار خارجی پولها را از کشور خارج کردند.

وی خطاب به شریعتمداری گفت: رسانهها میتوانند صلاح و اصلاح در جامعه را رقم بزنند و همچنین میتوانند جامعه را به ابتذال بکشند. مشکل این است که گاهی گرفتار سلیقههای انتخابی خودمان میشویم
خرازی اضافه کرد: بابک زنجانی چگونه به وجود آمد وقتی تحریم به وجود آمد و قانون وجود نداشت و برخی بسیط الید شدند نتیجه این شد که فساد به وجود آمد.
این فعال سیاسی اضافه کرد: پول مردن به غارت رفت، این پولها به کجا رفت به عنوان سرمایهگذاری خارجی از آغاز تحریم شروع کردند، پولها را از مملکت خارج کردند و به این و آن اعتماد کردند زیر نظر سران سه قوه کمیتهای تشکیل شود و ببینند این پولها به چه کسی داده شده و به کجا رفته است.
خرازی اضافه کرد: در برابر چند صد میلیارد دلار سکوت اتفاق افتاد در این دوره دو دهه این 700 میلیارد دلار مطابق فروش تمام دوره نفت ایران است یکی از مدافعان پر و پا قرص دولت نهم و دهم شما بودید و تا روز آخر از وی دفاع کردید.
وی گفت: آثار خدمات دولت های دیگر را نادیده میگیرند، دولت کنونی وارث یک دولتی پر از فساد اداری بود که هنوز هم نتوانسته است آن را جمع کند.
این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: آقایان در روزنامههای خود بی مهابا دولت را میکوبند، رهبری فرمودند رعایت دولت را بکنید، یکی از بزرگترین مشکلات این است که بروید سراغ جهانگیری و روحانی و عدد و رقمهایی را در بیاورید به مظاهری گفتند فلان پول را بده و چون نداد عزل شد پولهایی که آقایان توزیع میکردند و سفرهایی که میکردند وارداتی که از چین میکردند همه ضبط شده و نوشته شده است.
خرازی اضافه کرد: واردات دسته بیل هم نتیجه قوانینی بود که دولت قبل تصویب کرد.
وی خطاب به شریعتمداری گفت: شما از روزی که مسئول کیهان شدید یک گام و یک قلم درباره دفاع از تولید کشور ننوشتید. اینکه شما همینطوری تهمت بزنید و اهانت کنید که درست نیست.
وی همچنین گفت: دوستان ما در زندان بودند و شما آزادانه حرف میزدید، فساد فساد است.

این کارشناس مسائل سیاسی  افزود: معتقدم که اگر دولتی و رئیس دولتی آمد و دستور مبارزه با فساد داد باید از آن تقدیر کنیم اگر دولتی دید در برخی جاها مشکلات جدی وجود دارد ، باید به آن رسیدگی شود و باید با این رویههای بد مقابله کرد تا جایی که اطلاع دارم البته اطلاعات من کامل نیست. همین آقای جهانگیری و هم روحانی اهتمام جدی دارند که با موضوع فیشهای حقوقی برخورد کنند و حتی با نزدیکان خود هم برخورد کردند.

وی درباره برجام عنوان کرد: برجام یکی از همان قصههای پر غصه هفت افلاک گنبد این سرزمین است، اول باید مشخص کنیم که برجام یک معجزه بود یا یک واقعه تاریخی بود که اتفاق افتاد و کشور هم در شرایط خاصی بود و از صدر نظام تا مذاکره کنندگان یک هدف و چارچوب را دنبال کردند، اینکه برجام را یک واقعیت بدانیم درست نیست برجام ابزار است نه هدف.
خرازی افزود: رسانهها در برجام در هر دو جریان تلاش زیادی کردن و سعی کردند مردم را با ابعاد مختلف برجام آشنا کنند، برخی تصورشان این بود با برجام مشکل ایران و آمریکا حل میشود اصلا برجام موضوعی نبود که بتواند به موضوع ایران و آمریکا ربط داده شود و مناسبات را تلطیف کند. بلکه برجام سقف و کف مشخصی داشت و مسئولیت مذاکره کنندگان نیز سقف و کف داشت.

سفیر اسبق ایران در پاریس خاطرنشان کرد: مذاکره کنندگان ارشد ما اجازه نداشتند خارج از موضوع هستهای با طرف آمریکایی صحبت کنند و رهبری برای آنها چارچوب تعیین کرده بودند.
وی افزود: البته غلوهایی هم در آن صورت گرفته هم از جانب مخالفان هم موافقان. خصومت آمریکاییها قبل از برجام وجود داشت و بعد از آن هم ادامه یافت و قرار هم نبود برجام مشکلات فیمابین را برطرف کند.
خرازی ادامه داد: برجام بالاخره توفیقاتی برای کشور آورده و در عین حال آن مدینه فاضله هم که فکر کنیم اگر برجام نبود زندگی مردم مختل میشد و جنگ میشد غلوهایی بود که صورت گرفته است.
وی گفت: اگر برجام بخواهد روال و رویه بشود، این خیانت به کشور است.

سفیر اسبق ایران در پاریس خاطرنشان کرد: برجام در مقطعی برجام شد و شکل گرفت که کنگره آمریکا اقدام به کاهش فروش نفت ایران گرفته بود و هر 6 ماه 20 درصد از فروش نفت ایران را کاهش میدادند. نتیجه این کاهش فروش نفت را کشورهایی چون عربستان و دیگر کشورهای منطقه بردند.
خرازی خاطرنشان کرد: برجام واقعه مهمی در تاریخ دیپلماسی ایران است، اما اینکه برجام بخواهد رویه شود معتقدم این کار درستی نیست و رقم خوردن برجام های 2 و 3 درست نیست.
وی افزود: برجام باعث شد سیستم اتمی ایران و سیکل چرخه سوخت و تولید اورانیوم از بین نرود و ادامه پیدا کند.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان ادامه داد: یک زمانی در داستان تکنولوژی هستهای 20 هزار سانتریفیوژ داشتیم که 10 هزار تای آنها کار میکرد در حالیکه الان دوستان سازمان انرژی هستهای روی سانتریفیوژ IR8 کار میکنند که هر واحد آن 20 سو تولید میکند.

خرازی با اشاره به ورود ایران به پروژه گداخت هستهای گفت: زمانی میگفتند ایران حق ندارد وارد چرخه سوخت شود و دانش هستهای داشته باشد اما الان ایران را  وارد پروژه گداخت هستهای کردهاند و ایران به این کلوپ پیوسته است.

وی با اشاره به صحبتهای مقام معظم رهبری در مورد تیم مذاکرهکننده و اعتماد ایشان به این افراد تاکید کرد: نباید رسانهها و کسانی که نظرشان با نظر دولت مخالف است به مذاکره کنندگان که مورد اعتماد رهبری هستند تهمت بزنند.

سفیر اسبق ایران در پاریس در پاسخ به اظهارت شریعتمداری گفت: بحثهای آقای شریعتمداری من را یاد تودهایها میاندازد، آقای احمدینژاد هم با شارون عکس داشتند میتوان همه چیز را حاشا کرد و گفت هیچ اتفاقی در روابط ما نیفتاده و تحریمها لغو نشده است.
خرازی اضافه کرد: سندی که آقای شریعتمداری میدهد فکر میکنم به درد خود کیهان میخورد. مقام معظم رهبری فرمودند که ما در پیچ خطرناک تاریخی بودیم و با مدیریت ایشان و وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده کشور را از یک بحران جدی نجات داد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: در اینکه نرخ دلار چند برابر شد و فروش نفت ما کاهش یافت که تردیدی وجود ندارد، روزی که برجام آغاز شد 6 قطعنامه در شورای امنیت داشتیم و قطعنامههای تحریمی داشتیم، همین آقایان در روزنامه خود نوشتند تحریم موهبت الهی است.

وی با بیان اینکه وقتی مذاکرات شروع شد قرار نبود سوء تفاهمات ما با آمریکا را رفع کند، اظهار داشت: در برجام قبول کردند که ایران آب سنگین داشته باشد در صورتی که بارها گفته بودند که ایران حق داشتن آب سنگین را ندارد.

سفیر اسبق ایران در پاریس گفت: چقدر ما در مذاکرات آسیب صحبتهای آقایان را خوردیم، راکتور اراک قرار بود کامل تعطیل شود، اما الان این اتفاق در برجام نیفتاده است.

به گزارش فارس، خرازی در ادامه با بیان اینکه کلیه کشتیرانی ما متوقف شده بود و کشتی ما در خلیج فارس سه هفته در انتظار بود که بار خود را تخلیه کند، عنوان کرد: رویه واردات فاسد از زمانی آغاز شد که تحریمها این مسائل را برای ما ایجاد کردند، الان هزینه حمل و نقل دریایی بعد از برجام یک پنجم شده است.

وی گفت:  تمام دانشجویان ما را از تحصیل در علوم حساس محروم کرده بودند.

خرازی عنوان کرد: در گذشته صحبت از موشک میکردند اما با 2231 تمام قطعنامههای گذشته حل و فصل شد.
وی گفت: الان بیش از 40 تا 50 بانک درجه دو و سه با ایران کار میکنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مشکل اقتصاد ما آلودگیهایی است که باید با آن مقابله شود، تصریح کرد: باید به اقتصاد مقاومتی توجه شود.

وی اضافه کرد: الان در شرایط فعلی من جلسهای را از دکتر ظریف و دکتر سیف درخواست میکنم که بگذارند و من و آقای شریعتمداری و جهانگیری هم باشیم.

خرازی گفت: تحریم یک شبه گذاشته میشود، اما رفع تحریمها زمانبر است.

سفیر اسبق ایران در پاریس عنوان کرد: از اول هم گفتم غلو نباید کرد و نیاید بیش از انتظار مردم برجام را مائده آسمانی کرد. برجام باید دستاوردهای برجام را اعلام کند، آنچه ما میشویم و آنچه از ترافیک دیپلماسی که میبینیم این است که آن زمان هر روز یک تحریم داشتیم و نفت ما را نمیخریدند اما امروز اینگونه نیست.

وی گفت: برجام ابزاری بود برای حل مشکلات کشور و این حل مشکلات کشور آرمان همه کنشگران سیاسی است./ مرجع: فارس