کد خبر: ۲۴۶۰۶۸
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۰۷ آذر ۱۴۰۰
عکاس: فرزانه چخماق ساز

جنوب نیوز: برداشت محصول پنبه از ۵۵۰۰ هکتار مزارع پنبه شهرستان داراب آغاز شده است. محصول پنبه داراب به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه به جهت نازکی و لطافت از مرغوب‌ترین نوع در ایران است. مهمترین ارقام پنبه کشت شده در شهرستان شامل، گلستان، ساجدی، ماکسا و لیدر است. در کارخانه پنبه بعد از جداسازی انواع پنبه آن‌ها را براساس کیفیت فشرده می‌کنند و برای مصارف مختلف به کارخانه‌های ریسندگی و نساجی به سراسر کشور ارسال شده و ضایعات آن برای خوراک دام استفاده می‌شود.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191537_173.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191538_374.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191539_411.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191540_934.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191541_823.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191542_514.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191544_909.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191545_486.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191546_986.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191547_678.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191548_637.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191549_297.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191550_655.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191553_967.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191554_873.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191555_729.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191556_884.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191557_718.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191558_791.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191559_956.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191560_837.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191561_212.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191562_703.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191563_601.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191564_571.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191565_258.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/5/15191566_434.jpg
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: