کد خبر: ۲۴۵۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۴ - ۱۳ شهريور ۱۴۰۰
عکاس: رضا دریس - محمدامین درویش زاده
جنوب نیوز: تابستان فصل برداشتِ رطب از نخلستان‌هاست و در شهر‌های بندرعباس و آبادان، به‌ عنوان دو قطب دارای اراضی کشاورزی و نخلستان‌های بزرگ هر ساله این آیین با شور و حال خاصی همراه می‌شود. به خرمای تازه و نورس رطب می‌گویند که رنگ آن تیره نشده است و در واقع محصول و بار نخل پیش از تبدیل به خرما، رطب نام دارد. 
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652047_257.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652052_248.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652043_170.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652045_445.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652048_180.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652051_395.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652050_969.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652053_554.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652056_968.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652054_951.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652055_754.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652057_371.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652042_386.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652059_569.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652058_942.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652069_333.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652078_748.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652065_592.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652068_150.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652073_801.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652067_266.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652070_923.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652066_569.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652071_608.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652063_923.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652074_534.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652075_530.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652076_150.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652077_155.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652072_445.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652064_260.jpg
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/6/13/14652079_548.jpg
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: