کد خبر: ۲۳۷۷۵۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
جنوب نیوز: جمعی از ایرانیان، از جمله دانشجویان ایرانی مقیم ووهان چین که هفته گذشته با پروازی اختصاصی به کشور آمده بودند تاکنون در هتلی درحومه تهران اسکان یافته و تحت قرنطینه هستند.

https://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381250.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381254.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381253.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381252.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381255.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381251.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381256.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381257.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381258.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381259.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381260.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381261.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381262.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381263.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381264.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381265.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381266.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381267.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381268.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381269.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381270.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381271.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381272.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381273.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381274.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381275.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381276.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381277.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381278.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381279.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2020/02/12/4/3381280.jpg

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: