کد خبر: ۲۳۵۷۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳:۲۲ - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
جنوب نیوز: انتخابات فراروی مجلس شورای اسلامی ازهرجهت که به آن بنگریم دارای اهمیت های فراوانی میباشد که بنابفرموده معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)  مجلس دررأس همه امور است، سرنوشت یک کشور راتعیین می‌کند دراهمیت  این انتخابات همین جابسنده میکنم وبه تحلیل آسیب هاو خطراتی که امروزه  جبهه نیروهای انقلابی درراه بهارستان  گریبانگیر آن شده اند می پردازم:
 
با وجود گذشت سه ماه ازسال 98 زمزمه ورود چهره های مختلف سیاسی ازسال قبل تاکنون درمحافل ومجالس بگوش می‌رسید تااینکه خیلی ازاین شنیده ها به  واقعیت پیوست  ولی اما آنچه که مهم است برای جبهه انقلابیون، تصاحب حداکثری کرسی های مجلس که بی شک نیازمند عوامل های مختلفی میباشد که برخلاف ادوارقبل موفقیت را دراین  دوره ازآن خود نمایند لذا این موفقیت به عوامل هایی  بستگی دارد که اگراین عوامل صورت نگیرد خطرات جبران ناپذیری را درپی دارد :

(1)_ اتحاد ووحدت دربین کاندیدا، ورسیدن به یک نقطه واحد که تاکنون میسر نگردیده است وامید است که باکمبود  وقت ها و سطح انتظارات ودغدغه های نیروهای انقلابی نشاالله با درایت عوامل ودست اندرکاران انقلابی دخیل دراین امر محقق گردد.

(2)_ روشنگری و رقابت سالم هم درفضای حقیقی وهم درفضای مجازی.ولی متاسفانه آنچه درفضای مجازی( وات ساپ) ماشاهدآن می‌باشیم  ایجاد گروه‌های مختلفی بامحوریت وموضوع انقلابی درراستای بصیرت افزایی بااساسنامه های منحصربفرد ازسوی فعالان سیاسی وفرهنگی و اجتماعی، نویسندگان اهل قلم، خبرنگاران و..... بوده ایم که متاسفانه بخش زیادی از انرژی بعضی از نیروهای انقلابی در فضای مجازی به صورت نامناسب و اشتباه یا با کمترین نتیجه، صرف میشود. تمام فضای این گروهها پر شده از گله  و شکایت که ماحصل این گروه‌ها تاکنون   جزءدافعه افراد انقلابی وفعال درعرصه های مجازی بیش نبوده است وچیزی که دنبال نمی‌شود گفتمان انقلابی است .

(3)_عدم مدیریت ضعیف انقلابی ازطرف چهره های انقلابی استان وشهرستان دشتستان دربرگزاری جلسات وهمایش ها با فعالین انقلابی  فضای مجازی، نویسندگان اهل قلم، تحلیلگران سیاسی واکاوی آسیب ها وارائه راهکارها و پیشنهادها.

(4)_ مهمترین خطری که باگذشت ایام رنگ ولعاب بیشتری بخود گرفته است وکم کم چهره خودراهویدانموده است وجود چهره هایی که بنام انقلابی آمده اند ولی تشنگی  قدرت رابرشیفتگی خدمت ترجیح دادند.

 و اما اینک خطاب به انقلابیون عزیز

انتخابات آتی بهارستان همانند  موجودی زنده است، ما می‌توانیم میخواهد، جهاد میخواهد، فداکاری میخواهد، غیرت نیاز دارد، تعصب میطلبد، روشنگری و انقلابی گری نیاز دارد؛ بیداری می‌خواهد، تلاش می‌خواهد آیا تاکنون ما چقدر سهم خود را انجام داده ایم؟ اگر کسی فکر کند سهم کمی دارد، در اشتباهی بزرگ به سر میبرد چراکه سهم هر کس، تمام زندگی اوست.
لذاماانقلابیون برای این   انتخابات به سه آمادگی نیازداریم:

(1)_آمادگی فکری براساس آیه 15سوره حجرات  شناخت کاندیدای اصلح که ممکن است  باشعارهاواهداف مختلف وارد این میدان شده باشند و خود انقلابی به جامعه معرفی نمایند ولی درظاهر باطن یکسان نباشند که دراینجا وظیفه انقلابیون چیزی جزء هوشیاری وبیداری براساس سوره مبارکه انفال آیه 71 نیست که:امّا اگر بخواهند با تو خیانت کنند، تازگی نداردآنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند؛ و خداوند شما رابر آنها پیروز کرد؛ خداوند دانا و حکیم است!

(2)_آمادگی احساسی همراه با بصیرت تاآخرین لحظه درپیشبرد  اهداف وآرمانها براساس
سوره مبارکه توبه آیه 25.خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید؛ و در روز حنین نیز یاری نمود؛ در آن هنگام که فزونی جمعیّتتان شما را مغرور ساخت، ولی این فزونی جمعیّت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت به دشمن کرده، فرار نمودید!

(3)_آمادگی جسمی باتمام قوا هرکس به اندازه توان خود یکی اهل قلم باقلم خود، دیگری بابیان لسانی خود، تمام توان خودرا درراه رسیدن به اهدافتان تاآخرین نای وجوددراین انتخابات بکاربگیرید و ازهرگونه تلاش وکوشش دست برندارید و دریغ ننماید براساس سوره  انفال آیه 60
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: