کد خبر: ۲۳۱۳۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۴ - ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
عکس: سید ولی شجاعی لنگری - عباس عاشوری
جنوب نیوز: با شروع برداشت توت فرنگی در خطه شمالی کشور، کشاورزان این محصول را از مزارع استان های گیلان و مازندران برداشت کردند.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524214_106.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524215_508.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524216_227.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524217_926.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524218_669.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524219_169.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524220_804.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524221_116.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524222_107.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524223_323.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524224_778.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524225_806.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524226_534.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524227_407.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524228_561.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524229_184.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524230_326.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524231_632.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524232_227.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524233_909.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524234_207.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524235_299.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524236_357.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524237_921.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524238_538.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524239_565.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524240_770.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524241_344.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524244_160.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524245_209.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524246_787.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524247_829.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524248_706.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524249_392.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524250_873.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524251_671.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524252_851.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524253_972.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524254_729.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/29/3524255_526.jpg

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: